Cantigas do mar da Guarda, de Gómez Alfaro

No mar da Guarda saudoso
encallou sol caudaloso,
¡ai amor!

No mar da Guarda guillado
encallou sol asolado,¡ai amor!

Encañlou sol caudaloso
cando viña ben vizoso,
¡ai amor!

Encallou sol asolado
cando viña pro meu lado
¡ai amor!

Cando viña ben vizoso
dun mar graúdo e teimoso,
¡ai amor!

Cando viña pró meu lado
dun mar graúdo e maogrado,
¡ai amor!